maandag 18 januari 2016

Stichting van coöperatieve 'Denderstroom'

                         Denderstroom wordt de energiecoöperatieve voor de Denderstreek.


Dit interessant initiatief is genomen door Alex Polfliet van Zero Emission Solutions en heeft tot doel hernieuwbare energie te produceren en verdelen. 
Iedere aandeelhouder betrekt groene energie van de coöperatieve en met de aandelen worden hernieuwbare energieprojecten opgezet. 
De winst gaat deels naar de aandeelhouders, deels naar nieuwe projecten. 
De eerste projecten zullen PV installaties zijn (PV= PhotoVoltaisch, dit zijn de cellen in zonnepanelen die het licht omvormen tot electriciteit).
Daarvoor zoeken we zuidgerichte daken, later volgen wellicht WKK (warmtekrachtkoppeling) installaties.
Deze coöperatieve wordt ondersteund door REScoop, de Europese koepel van energiecooperaties.
De stichtingsvergadering heeft plaats op dinsdag 16 februari 
om 19:30 in cultureel centrum De Werf (Molenstraat 51, Aalst) 
in studio -1.


Energiedemocratie en transitie

De Belgische energiemarkt wordt nog steeds gedomineerd door grote buitenlandse spelers die stroom produceren met vooral grote vervuilende centrales (oude kerncentrales of gascentrales).
En zelfs de grotere hernieuwbare energieparken zijn meestal in handen van diezelfde spelers. Terwijl de zon en de wind van iedereen is !
Anderzijds moeten we absoluut meer investeren in hernieuwbare energie als we de klimaatopwarming willen tegen gaan. Laat ons daarom zélf groene stroom produceren !
Laat ons als burgers zelf de energietransitie in eigen handen nemen. Dat kan door rechtstreekse participatie in zuivere burgercoöperaties zoals Denderstroom.

Burgercoöperatie
Denderstroom is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie: in eerste instantie in middelgrote zonnepanelen-installaties met als doel de geproduceerde energie te verkopen aan de gebruiker van het gebouw of later ook aan de coöperanten zelf.
In een latere fase kan er ook geïnvesteerd worden in een warmtekrachtkoppelings-installatie.
De coöperatie is eigendom van de burger-investeerders.

Iedereen kan coöperant worden.
Zo wordt u rechtstreeks mede-eigenaar van de projecten van Denderstroom.
Ze delen in de winsten via een dividend (indicatief 3%).
Elke aandeelhouder heeft (ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit) één stem in de Algemene Vergadering en democratische controle over de raad van bestuur.

Investeren is eenvoudig:
• Een aandeel kost 250 € en blijft dezelfde waarde houden.
• Een aandeel is altijd verkoopbaar aan derden en na 2 jaar ook terug verkoopbaar aan de coöperatie
• Maximaal 6% dividend (tot 190 euro vrij van roerende voorheffing).

Vul de engagementsverklaring in en bezorg deze via mail of post. Ook online mogelijk via http://denderstroom.surveytalent.com/survey/ engagementsverklaring
 of via de contact-button op onze facebookpagina
denderstroom@gmail.com
F. De Wolfkaai 8/24 – 9300 Aalst
www.facebook.com/denderstroom Meer informatie o.m. via dit artikel:
http://www.energeia.be/previewbe/2432-Denderstroom-kijkt-verder-dan-Aalstse-PV-daken.html

Deze coöperatieve wil investeren in PV-systemen (zonnepanelen) op daken en de niet lokaal verbruikte stroom verkopen. Het initiatief maakt het voor huishoudens die zelf geen geschikt dak hebben mogelijk om toch te investeren in zonne-energie en te genieten van de productie of de opbrengst ervan.
Alex Polfliet (foto KM)
"We spiegelen ons aan BeauVent cvba", zegt mede-initiatiefnemer Alex Polfliet van Zero Emissions Solutions. "Dat is ook een coöperatieve producent van groene energie, maar geen leverancier. Het verkoopt zijn elektriciteit aan Ecopower. Coöperanten van Beauvent kunnen klant worden bij Ecopower zonder een extra coöperatief aandeel, van Ecopower in dit geval, te moeten aankopen."

In principe zou Denderstroom ook met een andere leverancier naar de consumentenmarkt kunnen trekken. "Maar het is logisch dat we eerst naar een collega-coöperatieve kijken. Dan zijn er in Vlaanderen slechts twee mogelijkheden. Maar Wase Wind beperkt zich tot het Waas- en Scheldeland."

Ondanks de naam kijkt Denderstroom verder dan de Dender. "De daken die we al kregen aangeboden zijn vooral die van scholen in Aalst en omgeving. Maar iedereen kan aandeelhouder worden. We hebben er nog voor de officiële start al 120, waarvan zelfs één uit Herentals", aldus Polfliet.