zaterdag 18 september 2010

Tekenwedstrijd "Er zwemt een ijsbeer in mijn straat !"TEKENWEDSTRIJD VOOR KINDEREN VAN HET BASISONDERWIJS rond het thema

“Lieve help ! Wat scheelt er met het klimaat ?
Er zwemt een ijsbeer in mijn straat !!”

De Aalsterse Klimaatkoepel (DâK) nodigt alle kinderen uit de regio Aalst uit voor een creatieve wedstrijd rond de klimaatverandering. Je maakt een tekening, schilderij of collage (maximum 40/40 cm) waarin je het thema uitwerkt met veel fantasie !
Je kan je werk tot uiterlijk maandag 18 oktober 2010 insturen of afgeven bij Woeste Willem, Pontstraat 4 - 9300 Aalst, of kapsalon Helena, Groenstraat 295 – 9300 Aalst.

De jury staat onder leiding van Francine De Veylder.

De prijsuitreiking heeft plaats op zondag 24 oktober om 15 uur in ontmoetingscentrum De Brug (Hertshage 11) tijdens de Aalsterse Energie- en Klimaatbeurs.
Alle werken worden er tentoongesteld van 10 tot 18 u.
______________________________________________________________

Reglement DâK-tekenwedstrijd 2010

Art. 1: De wedstrijd
De Aalsterse Klimaatkoepel organiseert in het kader van de 1e Aalsterse Energie en Klimaatbeurs een tekenwedstrijd. De procedures van de wedstrijd worden in het onderhavig reglement gespecificeerd. Door deelname aan de wedstrijd wordt dit reglement zonder voorbehoud aanvaard.
Art. 2: Data
De wedstrijd heeft plaats van 20 september tot 18 oktober 2010. De jurering heeft plaats tussen 19 en 23 oktober 2010, de prijsuitreiking op zondag 24 oktober om 15u in het stedelijk ontmoetingscentrum De Brug, Hertshage 11, 9300 Aalst.
Art. 3: Deelnemers
Deze wedstrijd staat open voor alle kinderen uit het basisonderwijs, die wonen of school lopen in de regio Aalst. Zij worden onderverdeeld in 6 categorieën, per leerjaar van het basisonderwijs. Inzendingen kunnen alleen gebeuren op individuele namen.
Art. 4: Geldige deelname
Een tekening / schilderij / collage is slechts geldig als ze op de achterzijde voorzien is van de volgende gegevens: familienaam, voornaam, volledig adres, geboortedatum / leeftijd, leerjaar en school, en indien mogelijk telefoonnummer. Om geldig te zijn moet de tekening ten laatste op maandag 18 oktober via post aankomen of gedeponeerd worden in de brievenbus van Woeste Willem, Pontstraat 4, 9300 Aalst, of Kapsalon Helena, Groenstraat 295, 9300 Aalst. Tekeningen die na 18 oktober 2010 werden bezorgd, kunnen niet meer deelnemen aan de wedstrijd. Inzendingen per e-mail, fax of andere middelen dan hierboven beschreven zijn niet toegelaten. Per persoon is slechts 1 tekening toegelaten.

Art. 5: Opdracht
De deelnemer maakt een tekening / schilderij / collage met als thema de klimaatverandering, geïnspireerd door deze slogan:
“Lieve help ! Wat scheelt er met het klimaat ?Er zwemt een ijsbeer in mijn straat !!” Dit thema kan vrij worden ingevuld.
De tekening mag enkel en alleen handmatig worden gemaakt op maximum formaat 40 cm / 40 cm. Computerpresentaties zijn niet toegelaten.
Art. 6: Jurering
De jurering van de tekeningen zal gebeuren tijdens de week van 18 oktober, door een jury van 3 personen, aangeduid door De Aalsterse Klimaatkoepel, met Francine De Veylder als voorzitter. Elk jurylid zal individueel de volgens hem of haar 5 beste tekeningen per categorie selecteren. Op basis van deze voorselectie zal de globale jury de uiteindelijke 6 winnaars bepalen .
De selectie van de winnaars gebeurt op grond van originaliteit, creativiteit en duidelijkheid. Op de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
Art. 7: Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het stedelijk ontmoetingscentrum De Brug op zondag 24 oktober om 15.00 uur. De winnaars worden telefonisch verwittigd en moeten hun prijs persoonlijk komen afhalen. Alleen in geval van overmacht kan een vervanger of vervangster de prijs in ontvangst nemen.
Art. 8: Prijzen
Er zijn 6 prijzen te winnen. De prijzen die de dag van de prijsuitreiking niet afgehaald werden, blijven eigendom van de organisatoren.
Art. 9: Rechten
Alle deelnemende tekeningen worden gebundeld en bijgehouden door De Aalsterse Klimaatkoepel (DâK). DâK heeft het recht de tekening te reproduceren via website, blog, facebook, mail.
Art. 10: Correspondentie
Betreffende deze wedstrijd wordt geen verdere correspondentie gevoerd, noch per post, noch per telefoon, noch per fax, noch per email.
Art. 11: Overmacht
De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering van de wedstrijd om redenen van overmacht.