zaterdag 14 mei 2011

Debatavond over doortrekking N41 Dendermonde - Aalst


Raken de Boudewijnlaan en Albrechtlaan nog meer in de knoop ?

Dat is het motto van de info- en gespreksavond over gevolgen van de omstreden doortrekking N41 Dendermonde – Aalst.


Donderdag 26 mei om 20 uur in de St.-Annazaal, Roklijf 4 Aalst


Ligt u hier van wakker ? Misschien niet. Het debat over de N41 is immers al tientallen jaren oud. Lang geleden, jaren ’70, toen Vlaanderen veel minder verkeer had en nog meer open ruimte, werd in een gewestplan een nieuwe weg tussen Dendermonde en Aalst getekend. Een mogelijke optie voor de toekomst, als de nood aan nieuwe wegen dringend zou worden. Veertig jaar later is die discussie nog altijd aan de gang. Dat bewuste “nieuwe tracé” was al van bij het begin omstreden: negen kilometer nieuw beton vanaf Dendermonde, door het natuurgebied Denderbellebroek ? Dwars door overstromingsgebieden ? En via een lange lus achter de Mimosawijk in Gijzegem uitkomen in Hofstade (ter hoogte van het Chinees restaurant) ? Kan dat de leefbaarheid langs de kronkelende oude weg Gijzegem-Oudegem verbeteren, maar veroorzaakt dan dat elders weer geen nieuwe problemen ?

En wat heeft dat met Aalst te maken ? En met u ?

Als die nieuwe baan vanuit Dendermonde er komt, kunnen veel vrachtwagens en containervervoer veel vlugger naar Aalst en onze industrieterreinen, en richting Frankrijk, Spanje, Portugal. En andersom. Goed voor de werkgelegenheid en minder stress in de file ! Zeggen sommigen.

Anderen zeggen dat Aalst dan afstevent op een verkeersinfarct aan de Boudewijnlaan en de Albrechtlaan. De tweevaksbaan loopt langs beide kanten van het klaverblad immers uit op éénvaksstroken in de bebouwde kom. De wijken van St. Anna, H. Hart en Mijlbeek. Dat zal voor nog méér files, ongevallen, lawaai en luchtverontreiniging zorgen.


In 1997 erkende de Vlaamse regering dat de doortrekking van de N41 als ‘primaire weg’ geschrapt moest worden, omwille van de gevolgen voor het milieu. In augustus 2010 verklaarde minister-president Kris Peeters bij een bezoek in Hamme dat de doortrekking van de N41 geen goed idee is. Er wordt intussen een MilieuEffectenRapport (MER) uitgevoerd, ook al omstreden …

Op donderdag 26 mei verneemt u meer:  • Inleiding: Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu), auteur van “Vlaanderen in de knoop. Een uitweg uit de ruimtelijke wanorde”


  • Debat met vertegenwoordigers van BBL, Raldes, Voka, Stadsbestuur Aalst, …


  • Toegang gratis

Organisatie: vzw Raldes - vzw Natuurpunt -De Aalsterse Klimaatkoepel (DâK)