Aquafin zuivert vandaag het afvalwater van 80 procent van alle Vlamingen. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is: het afvalwater van 20 procent van de Vlaamse huishoudens komt nog steeds ongezuiverd in onze waterlopen terecht. Slechts twee Vlaamse waterlopen halen momenteel de Europese kwaliteitsnorm: de Kleine Nete en de Wamp. Om de politici te herinneren aan hun belofte en de naderende deadline, springen duizenden mensen op 13 juli tegelijkertijd in het water.


De Dender ligt aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van de stad Aalst. Zeker nu de waterkwaliteit drastisch is verbeterd, kan de rivier terug een grote meerwaarde betekenen. Na jaren van letterlijke afkeer van het stinkende water, ziet men terug interessante mogelijkheden voor nieuwe woonwijken, recreatie en natuurontwikkeling in en om de stad.
Naar aanleiding van de Big Jump doen De Aalsterse Klimaatkoepel (DâK) en Natuurpunt Aalst een
oproep voor meer ruimte voor groene Denderoevers met meer natuur in de stad.
Water in de stad nodig als ecologische verbinding naar de omliggende natuurgebieden.  Er zijn in het centrum van Aalst nog relatief veel onverharde groene stroken Denderoever overgebleven. Hopelijk kunnen de diverse projecten langs de Aalsterse Dender (zoals de opwaardering van Tragel en stationsparking, renovatie van de stuwsluis en de uitbreiding van het stadspark) deze aantrekkelijke stadsnatuur behouden en versterken.


Aalst jumpt ook voor een nieuw Denderpark langs de oevers aan het Wijngaardveld. 

Natuurpunt Aalst, De Aalsterse Klimaatkoepel en Mier vzw ontwikkelden visieschets voor groene recreatie in Aalst-noord. Met een mini-openluchttheater, speelbos, uitkijkheuvel en samentuinen zou dit op goedkope wijze een mooie groene oase kunnen worden voor vele Aalstenaars die zin hebben in een groene wandeling bij het water.Van het stadsbestuur kregen ze op 2 juli 2014 alvast het positieve nieuws dat men alvast bereid is om de haalbaarheid van deze voorstellen mee te nemen in een nieuw ruimere studie rond de herinrichting van de bedrijventerreinen Dender Noord. De bestaande groenstrook komt in aanmerking voor het aanbrengen van recreatieve infrastructuur als fiets- en wandelpaden en zitgelegenheden.