donderdag 25 februari 2010

Zondag 7 maart: twee DâK-werkgroepen nodigen u uit


De Aalsterse Klimaatkoepel heeft de wind in de zeilen. Steeds meer mensen en verenigingen worden lid, en werken mee aan boeiende projecten.
Nic Balthazar liet ons weten dat hij het fantastisch vindt dat Aalst méér wil uitstralen dan alleen een carnaval-imago. Natuurlijk is dat zo: de stad van Daens en Boon, en van Kamiel Sergant ;) heeft een strijdbaar, sociaal en solidair karakter.
De Aalsterse Klimaatkoepel is daar een voorbeeld van.
Op zondag 7 maart kan je - naar keuze - deelnemen aan twee werkgroepen.
Van 17 uur tot 18u30 vergadert werkgroep DâK-dansen-voor-het-klimaat in De Coninck van Spagniën (Grote Markt 28, Aalst).
Zij werken aan de twee dans-events die we plannen op zaterdag 24 april (op het Vredeplein om 15 u, en in de Hopzaal vanaf 21 uur). En DÂK plant ook nog op de Grote Markt zaterdag 27 maart, want dan wordt wereldwijd tijdens EARTH HOUR het licht uitgedaan van halfnegen 's avonds tot halftien. Zie http://www.earthhour.org/about/ & http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/campagnes_wnf/earth_hour_2010/
Als het aan ons ligt, zal Aalst het die zaterdagavond geweten hebben !
Van 19 uur tot 21 uur vergadert de werkgroep DâK- klimaat-& energiebeurs in de gebouwen van KAHO St.Lieven campus Aalst, partner in dit project, om de 1e Aalsterse Klimaatbeurs voor te bereiden. Die beurs heeft plaats in het najaar 2010, datum nog te bepalen.
We verzamelen om 19 uur op de KAHO-campus: Kwalestraat 154,Nieuwerkerken
In het verlengde van de St. Jobstraat, en als je twijfelt vind je hier de weg:
We hopen jullie te mogen begroeten,
Charlotte, Rik, Renilde, Lies, Gudrun, Karel, en nog vele anderen

dinsdag 16 februari 2010

Zondag 21 februari: algemene vergadering DâK


Zondag 21 februari twee mooie kansen tegelijk:


Van 14u30 tot 18u kan je naar de openingsdag van "Aalst, stad van de smaak 2010"

in Ontmoetingshuis 'De Brug', Hertshage 11, 9300 Aalst.
Meer info vind je hier:En om 19 uur houdt de Aalsterse Klimaatkoepel een algemene vergadering in De Coninck van Spagniën, Grote Markt 28. Alle leden, sympathisanten, belangstellenden welkom.


Op de agenda ondermeer:

- Onze steun aan dansproductie "Lights, the Ask" op 12 & 13 maart.


Samen met tentoonstelling van Magdelien Roobroeck in cc De Werf

- Persconferentie daarover op dinsdag 23 februari

- Stand van zaken rond eerste klimaatdans-evenement van Dâk op zaterdag 24 april.

* Op het Vredeplein van 15 tot 16 uur een klimaatdans met publiek

* In de Hopzaal vanaf 21 uur de eerste rookvrije DâK-klimaatdansavond met muziek voor alle generaties.

- Onze werkgroep Klimaat-& energiebeurs werkt aan de voorbereiding van die beurs,

de eerste in Aalst, gepland in de herfst van 2010.

- Website DâK, ledenwerving, promotie, ...

- ...Charter van de Aalsterse Klimaatkoepel

CHARTER van De Aalsterse Klimaatkoepel


In de vorige blog las u een oproep om lid te worden van DâK.
Daarbij is sprake van het "Charter" van de Aalsterse Klimaatkoepel, dat hopelijk uw steun krijgt. Dat charter vindt u in deze bijdrage.


Wat wil De Aalsterse Klimaatkoepel (DâK) bereiken ?
DâK is een feitelijke vereniging die in Aalst de doelstellingen van de Klimaatcoalitie
(zie: http://www.klimaatcoalitie.be/) mee wil helpen realiseren, door bewustmaking over de problematiek van de klimaatverandering en door concrete lokale initiatieven. DâK is een pluralistisch platform dat streeft naar samenwerkingsverbanden van zo veel mogelijk mensen en verenigingen die daar in en rond Aalst mee aan willen werken.

Wie kan lid worden van DâK ?
Zowel individuele personen als verenigingen, scholen, bedrijven, KMO's, enz. kunnen aansluiten bij de Aalsterse Klimaatkoepel. Ze wonen of zijn gevestigd in Groot-Aalst, maar ook mensen en verenigingen uit de regio zijn welkom.
In de regio Geraardsbergen-Lierde en in Oudenaarde bestaan al klimaatkoepels, en we hopen dat ook in omliggende steden en gemeenten lokale klimaatkoepels groeien.

Hoe word je lid van Dâk ?
Je laat weten dat je de doelstellingen van de Klimaatcoalitie onderschrijft en in Aalst wil steunen. Concreet vragen we het onderstaande charter van DâK te onderschrijven.
Hoe ?

Je stuurt een mailtje naar daklimaatkoepel@gmail.com met vermelding:
Akkoord met de doelstellingen van De Aalsterse Klimaatkoepel.”
Je kan vrij kiezen of je je naam of die van je vereniging laat publiceren bij de ledenlijst van DâK. Als je dat wil, laat het ons weten. Mensen of verenigingen die een website of blog hebben, kunnen ons die ook melden, dan maken we op de DâK-website een link.

Het charter van De Aalsterse Klimaatkoepel:
· Voor wie als individu lid wil worden:
Ik onderschrijf het memorandum van de nationale Klimaatcoalitie: http://www.klimaatcoalitie.be/Memorandum
Ik streef in mijn manier van leven, energiegebruik, consumptie enz. naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
Ik probeer andere mensen te overtuigen van het belang van een zo duurzaam mogelijke manier van leven.
Ik steun de doelstellingen van de Klimaatcoalitie en wil mogelijk meewerken aan concrete initiatieven die leden van DâK en de klimaatkoepel in Aalst organiseren.


· Voor wie als vereniging / organisatie / bedrijf / school ... lid wil worden:
Wij onderschrijven het memorandum van de nationale Klimaatcoalitie: http://www.klimaatcoalitie.be/MemorandumIn het kader van onze activiteiten zullen we bijzondere aandacht besteden aan het thema klimaatverandering en aan de ecologische, Noord-Zuid- of sociale dimensie ervan.We zullen ons personeel, vrijwilligers en leden sensibiliseren voor de problematiek van de klimaatverandering en voor de dringende noodzaak om tot actie over te gaan.We zullen de oproepen tot mobilisatie van de Klimaatcoalitie ondersteunen door ze bekend te maken bij de eigen achterban en indien mogelijk meehelpen bij de uitvoering van acties die de coalitie organiseert.Bij de activiteiten van onze vereniging proberen we zo veel mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen en alle vormen van duurzame ontwikkeling te bevorderen.
We maken de initiatieven van andere leden en/of partners van de Aalsterse Klimaatkoepel bekend, en steunen gemeenschappelijke initiatieven in Aalst.

En wat mag u als lid van DâK verwachten ?
· Je krijgt geregeld een elektronische nieuwsbrief met activiteiten die DâK en haar leden in Aalst organiseren.
· Via de DâK-blog en Facebookgroep krijg je informatie, tips en links rond de klimaatopwarming en hoe we daar concreet iets kunnen aan doen.
· Je leert in Aalst een hele reeks klimaatbewuste mensen en verenigingen kennen, die stap voor stap er samen willen voor zorgen dat Aalst een duurzamere stad wordt.
· Je maakt deel uit van een netwerk waarmee we ook promotie voeren voor jullie klimaatacties.

In het vorige blogbericht van DâK (8 februari) vind je de uitnodiging om lid te worden, de gegevens die we dan graag ontvangen, en het mail-adres van De Aalsterse Klimaatkoepel.

maandag 8 februari 2010

DâK nodigt u uit lid te worden.


De Aalsterse Klimaatkoepel wil als pluralistische vereniging de doelstellingen van de Klimaatcoalitie (http://www.klimaatcoalitie.be/) in onze stad en regio mee helpen realiseren.

Sinds novemer 2009 kregen we al heel wat medewerking en veel sympathiebetuigingen. Ook al heel wat 'leden' via een Facebookpagina. Nu, in februari-maart, willen we al die sympathisanten uitnodigen echt lid teworden. Via een bewuste keuze, om dan samen als Aalsterse Klimaatkoepel samen te werken aan tal van initiatieven.

Het gaat heel eenvoudig: op deze weblog vindt u het “Charter” van de Aalsterse Klimaatkoepel.
Als u het eens bent met die tekst, stuurt u DâK een positief antwoord via dit mail-adres:
daklimaatkoepel@gmail.com

Ja, ik ben akkoord met het Charter, en wil graag als persoon lid worden van DâK.
Mijn naam: ……………
Adres: …………………..
E-mail: …………………
Telefoon: ………….
Mijn naam mag / mag niet vermeld worden in de ledenlijst die later verschijnt
op de website van DâK: ……………………………..

Als lid van DâK krijgt u dan alle berichten van onze vereniging en van de andere leden die in Aalst met klimaatbewuste acties bezig zijn;
Naast individuele personen kunnen natuurlijk ook verenigingen, scholen, bedrijven, enz... zich inschrijven als lid van de Aalsterse Klimaatkoepel.
Bespreek het met het uw bestuur, onderschrijf het charter, en stuur uw engagement in via daklimaatkoepel@gmail.com
Kent u nog andere mensen of verenigingen die belangstelling hebben ? Stuur hen de link naar deze oproep door.
Want voor de ommekeer naar een duurzame wereld hebben we vele handen nodig !

Met vriendelijke groet,

Charlotte De Ro, voorzitter
Rik De Baere, woordvoerder
Reinhilde Van Herp, secretaris
Gudrun Wyntin, financiën
Annelies De Smet, ledenbeheer

Kent u sympathisanten die niet over e-mail beschikken, dan kunnen zij schrijven aan
Annelies De Smet - Termurenlaan 16B Bus 2.5 - 9320 Erembodegem

vrijdag 5 februari 2010

Zaterdag 6 februari: vergadering Werkgroep dans van DâK


Op zaterdagavond 6 februari vergadert de werkgroep Dans-event van De Aalsterse Klimaatkoepel.
Agenda ? Heel concrete plannen uitwerken voor zaterdag 24 april, tijdens de Aalsterse Topdag. Een collectieve klimaatdans met véél publiek, allicht op het Vredeplein van 15 tot 16 uur, met de Danscompagnie van Francine De Veylder. En 's avonds een alternatieve duurzame & rookvrije dansavond voor vele generaties samen, allicht in de Hopzaal.
Wil je mee die plannen verder uitwerken, dan ben je welkom in De Coninck Van Spagniën (Grote Markt) van 20u tot 21u30.