woensdag 19 september 2012

SING FOR THE CLIMATE ook in Aalst zaterdag 22 september

Twee jaar nadat we samen op het Vredeplein dansten voor het klimaat voor de tweede Big Ask van Nic Balthazar, roepen we iedereen op mee te zingen voor het klimaat op zaterdag 22 september om 16 uur op de Grote Markt van Aalst ! 
Alle info vind je op de website Sing for the climate

Organisatie: Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) Aalst, 11.11.11 en de Klimaatcoalitie.

Je kan het lied al zien, horen leren. Do it Now ! Tot zaterdag !
Waarom zingen voor het klimaat ?
Al meer dan twintig jaar schuiven de wereldleiders de klimaatverandering voor zich uit. Jaar na jaar komen zij samen om dit probleem te bespreken. Jaar na jaar maken ze beloftes en leggen ze uit waarom doelstellingen niet of maar deels gehaald zijn. Met Sing for the Climate leggen we een aantal concrete eisen op tafel. Met de ultieme Sing for the Climate clip en een eisenpakket stappen de Klimaatcoalitie en Het Platform  Klimaatrechtvaardigheid dit najaar naar de beleidsmakers van onze federale en gewestelijke regeringen, naar de VN-klimaattop in Doha (eind november – begin december 2012) en naar de nieuw verkozen gemeentebesturen.

De industrielanden moeten dringend hun broeikasgasuitstoot tussen de 25% – 40% terugdringen tegen 2020 om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Het huidige groeipad van de emissies leidt ons echter naar meer dan 3,5°C. Er moeten dus hoogdringend maatregelen genomen worden.